ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กุมารแพทย์ชื่อดัง

24 May 2018
1344 view

ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 

ความเชี่ยวชาญ 

ประสาทวิทยา

อนุสาขา 

  • กุมารเวชศาสตร์ / กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญพิเศษ / ความสนใจพิเศษ 

  • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในผู้ป่วยโรคทางระบบปราสาท
  • แนวทางประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการให้ความช่วยเหลือ
  • การจัดรูปแบบในการฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กที่เกิดโรคทางระบบประสาท
  • การศึกษาการทำงานของสมองในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทางสมอง

ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล